คิดถึง

posted on 24 Aug 2008 22:12 by janja

.

.

คิดถึง           
คิดถึง  คิดถึง  คิดถึง           

คิดถึง  คิดถึง  คิดถึง  คิดถึง คิดถึง  
 

 
คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง         คิดถึงคิดถึง         คิดถึงคิดถึง               คิดถึง                          คิดถึง     
คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง       คิดถึงคิดถึงคิดถึง   คิดถึงคิดถึงคิดถึง          
คิดถึง                          คิดถึง   
        คิดถึง               คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง  
        คิดถึง                          คิดถึง
        คิดถึง               คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง         
คิดถึง                          คิดถึง
        คิดถึง                 คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิด          
คิดถึง                          คิดถึง
        คิดถึง                    ถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง              คิดถึง                          คิดถึง
        คิดถึง                      คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง              
คิดถึง                          คิดถึง 
        คิดถึง                        คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง                     คิดถึง                       คิดถึง
คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง                 คิดถึงคิดถึงคิดถึง                              คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง       
 
คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง                   คิดถึงคิดถึง                                   
คิดถึงคิดถึงคิดถึง            

 
 
 
 
คิดถึง           
คิดถึง  คิดถึง  คิดถึง           
คิดถึง  คิดถึง  คิดถึง  คิดถึง คิดถึง     

.

 

ผู้หวังดี ส่ง fw mail มาให้ บอก ถ้าไม่ส่งต่อจะไม่มีคนคบ

เค้ากลัวนะ ตะเอง

ส่งแล้ว....   ให้ ทุกคนเลย

คิดถึง            

Comment

Comment:

Tweet

คิดถึง....ใครสักคน...แล้วเมื่อพบ...ทำไมความรู้สึกเหมือนยังไม่พบ....อะไรน่ะ..ที่ทำให้เป็นแบบนี้

#3 By little bee (125.25.3.161) on 2008-08-25 21:53

คิดมาก....ขนาดนี้ระวัง.....ความดันทุรัง...หน่อยน่ะ.อิ..อิ..อิ..embarrassed

#2 By little bee (202.12.118.61) on 2008-08-25 09:27

#1 By l (202.12.118.61) on 2008-08-25 09:25